Portal melhisedec.ro

Pagina principală · Biblia online · Articole · Cântări · Poezii · Descărcări · Forum de discuţii · Calendar
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Apasă aici pentru înregistrare.

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.

Navigare
Pagina principală
Biblia online
Sărbători
Luni noi
Articole
Cântări
Poezii
Descărcări
Întrebări frecvente
Forum de discuţii
Calendar
Legături pe internet
Categorii știri
Contactaţi-ne
Galerie foto
Căutare

Versetul zilei
"Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită".
Romani 12:2

Cugetarea zilei
"Dacă ne vom gandi bine, de multe ori, noi nu-i iubim pe oameni pentru binele pe care ni l-au făcut, ci pentru binele pe care ne-au lăsat să li-l facem."

Lev Tolstoi


Cele mai noi articole
Religie launtrica..
Pâine vie...
Străpuns..
Lumina..
Prigonire pentru poc...

Statistici utilizatori
Vizitatori conectaţi: 4
> Membri conectaţi: 0
Membri înregistraţi: 662
Cel mai nou membru: nicolaenm
> Membri banați: 0

Ajutor utilizare
Aici puteti vedea un tutorial al portalului. Daca nu aveti PowerPoint instalat va sugeram PowerPoint Viewer 97.

Vezi discuţia
Portal melhisedec.ro - index forum | Tineret | Adevărat sau fals?
Deconectat Întoarcere poporului lui Israel înapoi în țara promisă
Pop Stefan
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
27754. Postat la 13/03/2018 20:23 - 492z16h51m
Pacea Domnului Isus să fie cu toți copii Lui, cu toți aceia care sunt călăuziți de Duhul Lui.
Aș vrea să întreb dacă întoarcerea poporului Israel în țara promisă are vreo legătură cu profețiile di vechiul testament. Și dacă întoarcerea lor este ajutorul Lui Dumnezeu.
Deconectat RE: Întoarcere poporului lui Israel înapoi în țara promisă
Lavi
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
27758. Postat la 21/03/2018 15:31 - 484z21h43m
Shalom!
Poporul Israel este stabilit în propria sa patrie datorită promisiunii Divine făcute părinților lor Avrahaam, Isaac și Iacov, deopotrivă și nouă cei din diaspora.
Mai mult; una este expresia pe care o folosiți dumneavoastră ca cea de " profețiile din vechiul testament" și alta este este expresia ,, profetiile profeților buni trimiși la Israel".
Una este expresia "vechiul testament" alta este expresia -Tora -care are valabilitate veșnică și care este de fapt pentru Israel - Patria și respectiv revelația Divină data acestui popor în care creste și se dezvoltă rodul Divin.


1 Timotei 1:5 Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, și dintr-o credință neprefăcută.
Deconectat RE: Întoarcere poporului lui Israel înapoi în țara promisă
Ionica
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
27766. Postat la 10/04/2018 07:20 - 465z6h53m
Pacea lui Dumnezeu!
Dumnezeu nu este părtinitor. Iubește toți oamenii - Ioan 3:16. Fiul său a murit pentru TOȚI.
În vizorul lui Dumnezeu este întreaga lume:
30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască;
31. pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a înviat din morțir30;"

Va fi dus acest mesaj de pocăință TUTUROR OAMENILOR DE PRETUTINDENI?

Avem un răspuns hotărât:
Matei 24:14. Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.

Care va fi rezultatul "mărturiei mărturiilor"?

Apocalipsa lui Ioan 7:

Apocalipsa 7:1. După aceea am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac.
2. Și am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui Viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul și marea,
3. zicând: "Nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!"
4. Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți: o sută patruzeci și patru de mii, din toate semințiile fiilor lui Israel.
5. Din seminția lui Iuda, douăsprezece mii erau pecetluiți; din seminția lui Ruben, douăsprezece mii; din seminția lui Gad, douăsprezece mii;
6. din seminția lui Așer, douăsprezece mii; din seminția lui Neftali, douăsprezece mii; din seminția lui Manase, douăsprezece mii;
7. din seminția lui Simeon, douăsprezece mii; din seminția lui Levi, douăsprezece mii; din seminția lui Isahar, douăsprezece mii;
8. din seminția lui Zabulon, douăsprezece mii; din seminția lui Iosif, douăsprezece mii; din seminția lui Beniamin, douăsprezece mii au fost pecetluiți.
9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea Mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini;
10. și strigau cu glas tare și ziceau: "Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie, și a Mielului!"
11. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie, și s-au închinat lui Dumnezeu,
12. și au zis: "Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria, în vecii vecilor! Amin."
13. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: "Aceștia, care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Și de unde au venit?"
14. "Doamne", i-am răspuns eu, "tu știi." Și el mi-a zis: "Aceștia vin din necazul cel mare; ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului.
15. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu și-I slujesc zi și noapte în Templul Lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie Își va întinde peste ei cortul Lui.
16. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arșiță.
17. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții, și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor."

Tată scump din ceruri, ajută-ne să ne facem și noi mărturia, ca să avem parte de ea. Te rugăm în numele Fiului tău glorios! Amin!

ROMANI 10:9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit.
10. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire,
11. după cum zice Scriptura: "Oricine crede în El nu va fi dat de rușine."


"Niciunul dintre cei rai nu va intelege" Daniel 12:10
Deconectat RE: Întoarcere poporului lui Israel înapoi în țara promisă
Aurelc
(detalii numai pentru membrii conectaţi)
27790. Postat la 15/06/2018 22:31 - 398z15h43m
Pop Stefan a scris:
Pacea Domnului Isus să fie cu toți copii Lui, cu toți aceia care sunt călăuziți de Duhul Lui.
Aș vrea să întreb dacă întoarcerea poporului Israel în țara promisă are vreo legătură cu profețiile di vechiul testament. Și dacă întoarcerea lor este ajutorul Lui Dumnezeu.


Da, are legătură strânsă cu multe dintre profețiile scrise mai demult în Scripturi. Tot ce a fost scris se va împlini, indiferent dacă vor fi mulți sau puțini cei care cred aceste profeții.


Am învățat că este prea greu să-ți dai seama unde să tragi linie între: a fi amabil, a nu răni oameni și a-ți susține părerile. - O.P.
Salt la forumul:

Copyright © 2009-2019 / 5769-5779 melhisedec.ro
8161063 vizite unice Powered by PHP-Fusion